Lekári:

MUDr. Peter Uharček, PhD.

MUDr. Stanislav GilanSestry:

Katarína Chalupková

PhDr. Margita ŠimorováMUDr. Peter Uharček, PhD.

Vzdelanie:

Peter Uharček absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil promóciou v roku 1994. Špecializačné atestácie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore gynekológia a pôrodníctvo vykonal v rokoch 1997 (I. stupeň) a 2001 (II. stupeň). Následne absolvoval doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a v roku 2007 mu bol udelený akademický titul PhD. V roku 2016 získal atestáciu v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenskéhov Bratislave. V roku 2016 získal certifikát The 11-13 weeks scan, measurment of nuchal translucency od Fetal Medicine Foundation v Londýne.

Registrácia:

MUDr. Peter Uharček, PhD. je registrovaný v Slovenskej lekárskej komore (Slovensko) a General Medical Council UK (Veľká Británia).

Prax:

2013 - Gyncentrum Nitra s.r.o. odborný zástupca, ordinár
2013 - FNsP Nové Zámky, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, gynekológ-pôrodník
2006 - 2012 FN Nitra, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, primár
1997 - 2006 FN Nitra, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, sekundárny lekár
1995 - 1997 NsP Lučenec, Gynekologicko-pôrodnícke odd., sekundárny lekár
1994 - 1995 NsP Veľký Krtíš, Gynekologicko-pôrodnícke odd., sekundárny lekár

Zahraničné odborné stáže a študijne pobyty:

2007 ESGO travelling fellowship in gynaecologic oncology, University College London Hospitals, United Kingdom. Profesor Ian Jacobs, Tim Mould, MBBS, MA, DM, FRCOG
2006 Gynecologic oncology, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA Nadeem R. Abu-Rustum, MD, FACOG, FACS
2004 Gynecologic oncology, operative gynecology, University Hospital, Graz, Austria Profesor Raimund Winter, Profesor Karl Tamussino
2004 ST analýza v diagnostickom procese intrapartálnej hypoxie Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
2003 Operačná a pokročilá hysteroskopia Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
2001 Gynecologic oncology, operative gynecology, University Hospital, Graz, Austria Profesor Raimund Winter, Profesor Karl Tamussino
1998 Salzburg-Cornell seminar in Obstetrics & Gynecology Salzburg, Austria

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Člen Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, SLS Od roku 1994
Člen Sekcia gynekologickej onkológie pri SPGS Od roku 2001
Člen European Society of Gynaecological Oncology, ESGO Od roku 2002
Národný reprezentant ENYGO pri ESGO Od roku 2006