Zoznam prednášok: MUDr. Peter Uharček, PhD.

2019

Uharček P., Brešťanský A., Ravinger J., Máňová A. Sonographic evaluation of cervical length in an asymptomatic singleton pregnancies and the risk of preterm delivery. 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Berlin, Germany, 12-16th October 2019


2016

Uharček P., Máňová A., Brešťanský A., Zajacová M., Ravinger J. Prediction of pre-eclampsia and IUGR by uterine artery Doppler sonography. 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Rome, Italy, 25-28th September 2016


2014

Uharček P., Brešťanský A., Zajacová M., Máňová A., Ravinger J. The role of transvaginal ultrasound in postmenopausal endometrial cancer detection. 15th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2014), Melbourne, Australia. November 8-11, 2014

Uharček P., Brešťanský A., Ravinger, J., Máňová A., Zajacová M. Sonographic assessment of lower uterine segment at term in women with previous Caesarean section. 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Barcelona, Spain,14-17th September 2014.

Uharček P., Brešťanský A., Máňová A., Zajacová M. Sonografické posúdenie dolného segmentu maternice žien s predchádzajúcim cisárskym rezom. 1.společná konference ČGPS JEP a SGPS SLS, Brno, Česká republika 5.6 – 8.6. 2014

Brešťanský A., Uharček P., Ravinger J., Zajacová M., Turkota L. Môže patologický diastolický prietok v a. umbilicalis u pacientok v termíne predpovedať výsledky tehotenstva ? 1.společná konference ČGPS JEP a SGPS SLS, Brno, Česká republika 5.6 – 8.6. 2014


2012

Uharček P., Mlynček M., Lajtman E., Matejka M., Zajacová M. Prognostic factors for cervical cancer treated with radical hysterectomy and systematic lymphadenectomy 14th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2012) Vancouver, Canada, October 13-16 2012

Mlynček M., Lajtman E., Uharček P., Obert, A., Matejka M. Ingvinálna lymfadenektómia pri Ca vulvae, štádium Iva. 19. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Bratislava. 30.05.-02.06.2012.

Lajtman E., Mlynček M., Uharček P., Matejka M. Lymfangioleiomyomatosis – update menežment. 19. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Bratislava. 30.05.-02.06.2012.


2011

Uharček P., Mlynček M., Lajtman E., Matejka M. Brestansky A. Histopathologic prognostic factors for invasive cervical cancer treated with radical hysterectomy and systematic lymphadenectomy. 17th International Meeting of the European Society for Gynaecological Oncology (ESGO 17) Milan, Italy, September 11-14, 2011.

Ravinger J., Uharček P., Mlynček P., Urban M. Komplikácie operačných výkonov pri nádorových ochoreniach prsnej žľazy 18. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Nitra. 12.-14.05.2011.

Uharček P., Mlynček M., Ravinger J., Lajtman E., Matejka M. Peroperačná morbidita a mortalita onkogynekologických výkonov 18. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Nitra. 12.-14.05.2011.

Mlynček M., Uharček P., Lajtman E., Matejka, M. Menežment pelvického krvácania pri onkogynekologických operáciách18. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Nitra. 12.-14.05.2011.

Lajtman E., Mlynček M., Uharček P., Urban M. Spontánna ruptúra uterinných ciev počas gravidity u pacientky s predchádzajúcou endometriózou18. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Nitra. 12.-14.05.2011.


2010

Mlynček, M., Uharček, P., Lajtman, E., Matejka, M., Obert, A.: Výchova operatérov. 17. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Martin. 30.9.-2.10.2010.

Mlynček, M., Ďurčanský, D., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E., Obert, A.: Peroperačné histologické vyšetrenie v priebehu gynekologických operácií. 17. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Martin. 30.9.-2.10.2010.

Lajtman, E., Mlynček, M., Uharček, P., Matejka, M.: Zhodnotenie rutinného sledovania pacientok po primárnej liečbe pre karcinóm krčka maternice v I. a II. štádiu: retrospektívna analýza. Poster. 17. kongres Slov. gyn. pôr. spoločnosti. Martin. 30.9.-2.10.2010.

Lajtman E., Mlynček M., Uharček P., Matejka M.: Analysis of routine follow-up after primary treatment for cervical cancerin stages IA, IB and IIA. 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010) Prague, Czech Republic, October 23-26, 2010.

Uharček P., Mlynček M., Lajtman E., Matejka M.: Perioperative morbidity and mortality of gynaecological oncologic surgery - a single institution audit. 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010) Prague, Czech Republic, October 23-26, 2010.


2009

Mlynček, M., Matejka, M., Uharček, P., Lajtman, E.: Predikcia myoinvázie pri Ca endometria. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP, Praha, Česká republika,11.-13.12.2009

Uharček, P., Mlynček, M., Ravinger, J., Lajtman, E., Matejka, M.: Independent prognostic factors in endometrial cancer: a single institution review. 16th International Meeting of the European Society for Gynaecological Oncology (ESGO 16) Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009

Mlynček, M., Ďurčanský, D., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E., Kellner, M.: Intraoperative consultation in gynecologic pathology. Audit at Nitra hospital. 16th International Meeting of the European Society for Gynaecological Oncology (ESGO 16) Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009

Uharček, P.: Karcinóm endometria + štandardy. X. odborná konferencia Sekcie gynekológov Slovenskej lekárskej komory. Onko-gynekologické ochorenia v ambulancii gynekológa. 27.-29.3.2009 Vysoké Tatry, Slovensko

Mlynček, M., Kellner, M., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E. Peripartálne hysterektómie na Slovensku v roku 2007. XVI. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 21.05.–23.05.2008, Bratislava, Slovensko.

Mlynček, M., Obert, A., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E. Preparácia nervus hypogastricus a nervus splanchnicus počas radikálnej hysterektómie. XVI. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 21.05.–23.05.2008, Bratislava, Slovensko.

Mlynček, M., Obert, A., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E.: Preparácia nervus hypogastricus a nervus splanchnicus počas radikálnej hysterektómie. IX. Celoštátna vedecká konferencia gynekologickej urológie. 19.06.2009 Nové Zámky


2008

Mlynček, M., Matejka, M Lajtman, M., Uharček, P., Obert, A.: Radikálna hysterektómia. Nitriansky onkogynekologický deň. 29.11.2008, Nitra, Slovensko

Mlynček, M., Lajtman, M., Uharček, P., Matejka, M.: A national audit: Postsurgical surveillance of patients with gynecological malignancies. 12th Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, 25.-28.10.2008 in Bangkok, Thailand

Mlynček, M., Lajtman, M., Uharček, P.: Endometrióza ako príčina bolesti v podbrušku. XIV. Sympózium privátnych gynekológov. Panvová bolesť. 20.09.2008, Nimnica, Slovensko

Uharček, P.: Prognostic factors and scoring systems. ESGO Workshop Nitra, Cervical cancer- From prevention to follow-up, 05.09.–06.09.2008, Nitra, Slovensko.

Mlynček, M., Uharček, P., Lajtman, E., Matejka, M.: Metódy hemostázy presakrálneho krvácania. XV. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 15.05.–17.05.2008, Košice, Slovensko.

Uharček, P., Mlynček, M., Lajtman, M., Matejka, M.: Rekombinantný faktor VIIa v liečbe masívneho krvácania po cisárskom reze. XV. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 15.05.–17.05.2008, Košice, Slovensko.

Ravinger, J., Uharček, P., Bresťanský, P., Mlynček, M., Ďurčanský, D.: Management LABC. XV. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 15.05.–17.05.2008, Košice, Slovensko.

Uharček, P.: Klinické prejavy, priebeh a komplikácie PID. Seminár Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, 11.04.–12.04.2008, Jasná, Slovensko


2007

Mlynček M., Lajtman, E., Uharček, P., Matejka, M.: Kontraverzie follow-up po primárnej onkogynekologickej liečbe. . XXVIII. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů. Společnost pro cervikální patologii a kolposkopii (sekce České gynekologicko-porodnické společnosti), Sekce gynekologické onkologie ČGPS, 14.12.2007, Praha

Uharček, P., Mlynček, M., Ravinger, J., Matejka, M. Preoperative serum CA 125 levels and prognosis in endometrial cancer. 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology, 28.10.–1.11.2007. Berlin, Germany

Mlynček M., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E. A National hospital audit:Oncogynecologic surgical volume. 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology, 28.10.–1.11.2007. Berlin, Germany

Uharčeková, P., Pretiová, L., Uharček, P.: Anesteziologické postupy pri cisárskom reze na Slovensku. I. česko-slovenský kongres intenzívní medicíny dospělých a dětí, XIV. kongres ČSARIM, 19.09.–21.09.2007, Praha, Česká republika

Uharček, P., Mlynček, M., Lajtman, E.: Zvýšená hladina CA 125 a D-dimérov v súvislosti s ruptúrou endometrióznej cysty. XVI. Konferencia Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, 20.09.–22.09.2007, Hradec Králové, Česká republika

Mlynček, M., Uharček, P., Matejka, M., Lajtman, E.: Posudzovanie radikality radikálnych hysterektómií. XVI. Konferencia Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, 20.09.–22.09.2007, Hradec Králové, Česká republika

Uharček, P.: Diagnostika Ca ovária. Seminár Sekcie gynekologickej onkológie a Senologickej sekcie SGPS SLS, 11.05.–12.05.2007, Patince, Slovensko.

Mlynček M., Uharček, P., Lajtman, E., Šimek M.: Význam SCCA v managementu Ca cervicis uteri. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP, 25.05.–27.06.2007, Praha, Česká republika

Kellner M., Bakoš E., Mlynček M., Uharček, P.: Cysta choledochu – závažná komplikácia gravidity. XIV. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 31.05.–02.06.2007, Poprad, Slovensko.

Mlynček M., Uharček, P., Kellner M.: „Centralizácia“ operačnej liečby ca ovarii na Slovensku – ako ďalej? XIV. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 31.05.–02.06.2007, Poprad, Slovensko.

Uharček, P., Mlynček M.,Ravinger J., Matejka M., Kellner M.: CA 125 v diagnostickom postupe u pacientok s endometriózou. XIV. Celoštátny zjazd SGPS SLS, 31.05.–02.06.2007, Poprad, Slovensko.


2006

Mlynček, M., Uharček, P., Matejka, M.: Analýza „centralizácie“ onkogynekologických operácií v roku 2004 na Slovensku. XIII. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 8.-10.6.2006, Trstená

Kellner, M., Uharček, P., Mlynček, M., Ďurčanský, D., Kolníková, G., Mikle-Barátová, Z.: Analýza cytologických a histologických nálezov z konizátov krčka maternice, analýza 4-ročného súboru. XIII. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 8.-10.6.2006, Trstená

Uharček, P., Mlynček, M., Pretiová, L., Uharčeková, P.: Súčasná prax v prevencii aspirácie obsahu žalúdka počas sectio caesarea na Slovensku. XIII. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 8.-10.6.2006, Trstená

Uharček, P., Ravinger, J., Uharčeková, P.: Neodkladné situácie v gynekológii a pôrodníctve. X. kongres Spločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 21.-24.9.2006, Nitra

Uharček, P., Mlynček, M., Ravinger, J., Obert, A., Lajtman, E.: Prognostic factors in women 45 years of age or younger with endometrial cancer. 11th Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, 14-18.10.2006 in Santa Monica, California, USA.

Uharček, P.: Diagnostický predliečebný algoritmus Ca cervicis uteri. Nitrianske onkogynekologické dni. SGPS SLS Sekcia gynekologickej onkológie. 24.–25.11.2006, Nitra

Uharček, P., Matejka, M., Mlynček, M.: Význam CA 125 v predoperačnom managemente Ca endometria. XXVII. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů. Společnost pro cervikální patologii a kolposkopii (sekce České gynekologicko-porodnické společnosti), Sekce gynekologické onkologie ČGPS, 15.12.2006, Praha

Matejka, M., Uharček, P., Mlynček, M.: Predikcia myoinvázie pri Ca endometria. XXVII. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů. Společnost pro cervikální patologii a kolposkopii (sekce České gynekologicko-porodnické společnosti), Sekce gynekologické onkologie ČGPS, 15.12.2006, Praha


2005

Ravinger, J., Uharček, P., Kováč, J., Obert, A., Mlynček, M.: Súčasný stav a trendy v operačnej liečbe nádorov prsníka. XII. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 26.-28.5.2005, Bratislava


2004

Uharček, P., Ravinger, J., Mlynček, M.: CA 125 v managemente karcinómu endometria. XI. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 27.-29.5.2004, Banská Bystrica

Ravinger, J., Uharček, P., Mikleová, Z., Mlynček, M., Obert, A.: Vzťah Nottinghamského prognostického indexu a Ki-67 a c-erbB-2(HER-2/neu). XI. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 27.-29.5.2004, Banská Bystrica

Mlynček, M., Ravinger, J., Uharček, P., Obert, A.: Management pelvického krvácaniav gynekológii a pôrodníctve. XI. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť, 27.-29.5.2004, Banská Bystrica

Mlynček, M., Uharček, P., Ďurčanský, D.: Langerhans cell histiocytosis na vulve. XXV. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů. Společnost pro cervikální patologii a kolposkopii (sekce České gynekologicko-porodnické společnosti), Sekce gynekologické onkologie ČGPS, 10.12.2004, Praha


2003

Ravinger, J., Uharček, P.: Význam stanovenia Nottinghamského prognostického indexu. Slovenká lekárska spoločnosť SLS, Onkologická spoločnosť, Sekcia pre karcinóm mammy SEKCAMA, 24.-25.4.2003, Bratislava

Mlynček, M., Uharček, P., Ravinger, J., Obert, A., Matejka, M., Krjak, M.: Operačná liečba karcinómu endometria v Slovenskej republike. X. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť SLS, 28.-31.5.2003, Nitra

Obert, A., Mlynček, M., Uharček, P., Ravinger, J., Matejka, M.: Koincidencia endometriózy a ovariálneho karcinómu. X. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť SLS, 28.-31.5.2003, Nitra

Ravinger, J., Uharček, P., Mikleová, Z., Matejka, M., Mlynček, M.: Prognostické faktory Ca prsníka. X. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť SLS, 28.-31.5.2003, Nitra

Ravinger, J., Uharček, P., Matejka, M., Mlynček, M.: Biopsia sentinelovej uzliny pri Ca prsníka. X. Celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SGPS, Slovenská lekárska spoločnosť SLS, 28.-31.5.2003, Nitra

Uharček, P: Sledovanie stavu plodu počas pôrodu: Celoslovenská konferencia pôrodných asistentiek, Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, 16.–17.5.2003, Nitra

Ravinger, J., Uharček, P., Mikleová, Z., Mlynček, M.: Význam prognostických faktorov Ca mammae pri indikovaní adjuvantnej terapie. XXXVIII Nitrianske lekárske dni, Slovenká lekárska spoločnosť SLS, Onkologická spoločnosť, Spolok ponitrianskych lekárov, 25.–26.9.2003, Nitra

Ravinger, J., Uharček, P., Matejka, M., Mlynček, M.: Technika biopsie sentinelovej uzliny pri karcinóme prsníka. XXXVIII Nitrianske lekárske dni, Slovenká lekárska spoločnosť SLS, Onkologická spoločnosť, Spolok ponitrianskych lekárov, 25.–26.9.2003, Nitra

Ravinger, J., Uharček, P., Ďurčanský, D., Mikleová, Z.: Porovnanie závislosti veľkosti tumoru k iným prognostickým faktorom pri Ca mammae. XXXVIII Nitrianske lekárske dni, Slovenká lekárska spoločnosť SLS, Onkologická spoločnosť, Spolok ponitrianskych lekárov, 25.–26.9.2003, Nitra


2002

Ravinger, J., Uharček, P., Matejka, M.: Možnosti chirurgického zásahu pri recidvujúcom Ca prsníka. SEKCAMA, Bratislava, Slovensko 2002

Ravinger, J., Uharček, P. : Operačný management pri pokročilom karcinóme prsníka. 1. Slovenská virtuálna onkologická konferencia. 1.-28.3.2002

Ravinger, J., Uharček, P., Mikleová, Z.: Korelácia histopatologických prognostických faktorov a stagingu Tu prsníka. 1. Slovenská virtuálna onkologická konferencia. 1.-28.3.2002

Ravinger, J., Uharček, P., Mikleová, Z., Matejka, M: Nottinghamský prognostický index pri Ca prsníka. IX. Celoštátny zjazd SGPS SLS, Martin, Slovensko, 2002

Ravinger, J., Uharček, P., Matejka, M., Obert, A., Mikleová, Z., Mlynček, M.: Trendy v operačnej liečbe nádorov prsníka. XXXVII Nitrianske lekárske dni, 19. – 20.september, Nitra, Slovensko 2002

Obert, A., Mlynček, M., Uharček, P., Ravinger, J., Matejka, M,: Operatér ako prognostický faktor v liečbe ovariálneho karcinómu. XXXVII Nitrianske lekárske dni, 19. – 20.september, Nitra, Slovensko 2002

Mlynček, M., Obert, A., Krjak, M., Uharček, P.: Radical hysterectomy class III, according to the Mayo Clinic modification. 1 s EAGC Educational World Congress on Gynecologic Oncology. October 10 – 12. 2002, Budapest, Hungary


2001

Ravinger, J., Uharček, P., Ďurčanský, D., Mikleová, Z., Matejka, M.: Porovnanie veľkosti tumoru prsníka s inými prognostickými faktormi u pacientok s Ca prsníka. VIII. Celoštátny zjazd SGPS SLS, Košice, Slovensko, 2001

Truska, A., Uharček, P.: Horúčnaté stavy v pôrodníctve. XXXVI Nitrianske lekárske dni, Nitra, Slovensko, 2001

Ravinger, J., Matejka, M., Uharček, P.: Axilárna lymfadenektómia. XIX Hálkove Kysucké dni, Čadca, Slovensko, 2001


2000

Ravinger, J., Uharček, P.: Korelácia mammografických, ultrazvukových a histologických nálezov u pacientok s Ca prsníka. VII. Celoštátny zjazd SGPS SLS, Bratislava, Slovensko, 2000