Služby

Poskytujeme:

Komplexná gynekologická starostlivosť, vrátane vyšetrení prsníkov

Preventívne prehliadky

Odber cytológie z krčka maternice, liquid based cytologické vyšetrenie, diagnostika HPV, očkovanie proti HPV

Kultivačné – mikrobiologické vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenie krvi – hormonálne, sérologické, biochemické, onkomarkery

Ultrazvuková diagnostika ( 3/4D ultrazvuk )

Vyšetrenie nuchal translucency NT, morfologický ultrazvuk v 20. týždni gravidity

Poradňa – antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba

Komplexná starostlivosť v tehotenstve a počas šestonedelia

Pooperačná a popôrodná zdravotná starostlivosť

Operačná liečba:

Komplexná operačná starostlivosť v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou FNsP Nové Zámky. Podľa dohody vykonávame celé spektrum operačných zákrokov v oblasti gynekológie a pôrodníctva vrátane onkogynekologických výkonov a laparoskopických výkonov

Nadštandartné služby:

Nadštandartné služby za doplatok

Výkony nehradené zdravotnými poisťovňami

Vyšetrenie a ošetrenie nepoistených pacientok na priamu úhradu

Špeciálny časový interval na vyšetrenie

Špeciálny zdravotnícky materiál